Våre tilbud

Rusbehandling

Alle mennesker, uansett fortid, har mulighet til å leve et godt og meningsfylt, rusfritt liv. Vi har sett at det er mulig. På ekte. Behandlingen er nøye tilpasset den unge målgruppen.

Les mer om tilbudet

Pårørende

For å ivareta de pårørende, og for at den rusavhengige skal lykkes i å bli og forbli rusfri, trenger de nærmeste å involveres. Vi tilbyr et omfattende pårørendearbeid ved alle avdelinger.

Les mer om tilbudet

Krimarbeid

Å bli rusfri uten å endre de kriminelle handlingsmønstrene, er å gi seg selv dårligere odds. De som har behov for det, får tilbud om deltakelse i et unikt og anerkjent krimprogram.

Les mer om tilbudet

Café Fossum

Tilbud til ungdom som er i behandling i Østfold/Akershus. Arbeid og meningsfylt aktivitet i trygge omgivelser.

Les mer om tilbudet

Brobyggeren

Oppfølgingstilbud etter endt behandling. Et tilbakefallsforebyggende prosjekt som skal bidra til å gjøre overgangen fra behandling til selvstendig tilværelse smidigere.

Les mer om tilbudet

Brukerutvalg

Rådgivende organ for stiftelsen. Et forum for tilbakemelding fra ungdom og pårørende.

Les mer om tilbudet

Teater

Tilbud til ungdom som er i behandling ved våre avdelinger i Viken. Aktivitet som brukes som en del av behandlingen. Hver høst setter de opp en knallbra teaterforestilling.

Les mer om tilbudet