Avdeling Sørligard

Hamar, Innlandet – menn 15 - 25 år

Sørligard tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), og behandling etter barnevernloven for gutter/unge menn i aldersgruppen 15-25 år. Det er ti behandlingsplasser på Sørligard.

Avdelingen gir et spesielt behandlingstilbud for unge med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). De psykiske problemene kan blant annet være depresjon, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. Behandlingen følger ROP-retningslinjene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Sørligard tilbyr gruppebehandling – med mulighet for å lage mindre grupper. Samtidig får den enkelte et individuelt tilpasset behandlingsopplegg, utfra kartlegging/utredning. Avdelingen har forsterket kompetanse innen psykisk helsevern.

På avdelingen:

  • Aktiv jobbing med rusavhengigheten og atferdsendring - individuelt og i gruppe.
  • Jobbing med aggresjonskontroll hvor vi ser på aggresjon som et symptom og en mestringsstrategi.
  • Unge og ansatte har et felles ansvar for driften av avdelingen.
  • Tilbud om ukentlig deltakelse på Gatefotball.
  • Ungdommene på Sørligard får et tilpasset skoletilbud i samarbeid med Innlandet fylke og lokal vgs. Det gjøres forberedelser til videre skolegang og/eller søkes etter praksisplass i nærmiljøet.
  • Stort fokus på psykisk helse med omfattende kartlegging, utredning og oppfølging.
  • Fokus på kost, ernæring, friluftsliv og fysisk aktivitet inntil fire ganger i uken. Terrengsykling er en populær aktivitet i regi av avdelingen.
  • Hus og omgivelser ses som behandlingsfremmende elementer - avdelingen ligger idyllisk til i landlig landskap.
Kontaktinfo:

Vangsvegen 1111
2324 Vang På Hedmarken
Tlf: 979 59 627

Kontaktpersoner:

Jon Erik Ringen
Avdelingsleder Sørligard
Tlf: 995 60 213

Stine Andreassen Ruud
Nestleder Sørligard
Tlf: 944 15 653