Avdeling Sørligard

Hamar, Innlandet – menn 16 - 25 år

Sørligard tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), og behandling etter barnevernloven for gutter/unge menn i aldersgruppen 16-25 år med rus- og atferdsvansker. Behandlingstiden er inntil ett år, og avdelingen har ti behandlingsplasser.

Avdelingen gir et spesielt behandlingstilbud for unge med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). De psykiske problemene kan blant annet være depresjon, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. Behandlingen følger ROP-retningslinjene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Sørligard tilbyr gruppebehandling – med mulighet for å lage mindre grupper. Samtidig får den enkelte et individuelt tilpasset behandlingsopplegg, utfra kartlegging/utredning. Avdelingen har forsterket kompetanse innen psykisk helsevern.

På avdelingen:

  • Aktiv jobbing med rusavhengigheten - individuelt og i gruppe.
  • Jobbing med aggresjonskontroll hvor vi ser på aggresjon som et symptom og en mestringsstrategi.
  • Unge og ansatte har et felles ansvar for driften av avdelingen.
  • Mange går på Fossumskolen - individuell, tilpasset opplæring. Det gjøres forberedelser til videre skolegang og/eller søkes etter praksisplass i nærmiljøet.
  • Stort fokus på psykisk helse med omfattende kartlegging, utregning og oppfølging.
  • Fokus på kost, ernæring, friluftsliv og fysisk aktivitet inntil fire ganger i uken.
  • Hus og omgivelser ses som behandlingsfremmende elementer - avdelingen ligger idyllisk til i landlig landskap.
Kontaktinfo:

Vangsvegen 1111
2324 Vang På Hedmarken
Tlf: 979 59 627

Kontaktpersoner:

Aasmund Haslerud
Avdelingsleder Sørligard
Tlf: 928 43 765

 

Stine Andreassen Ruud

Nestleder Sørligard

Tlf: 944 15 653