Fossumskolen

- tilpasset opplæring

Mange som kommer til Fossumkollektivet har startet på videregående skole flere ganger, men har ofte sluttet etter kort tid. Vi opplever imidlertid at de fleste elevene som går på Fossumskolen klarer å gjennomføre skolegangen.

Negative erfaringer fra tidligere skolegang er vanlig blant elevene våre. Den viktigste jobben vi gjør, er å bidra til å gjenoppbygge en god relasjon til skole, styrke selvfølelsen og motivere til videre skolegang. Vi jobber også med å:

  • skape et inkluderende og trygt sosialt miljø hvor elevene trives
  • gi undervisning basert på den enkeltes evner og behov – tilrettelegge
  • legge forholdene til rette for at elevene skal få maksimal mulighet til å nyttiggjøre seg det ordinære skolesystemet eller komme seg ut i yrkeslivet

«Vanskelig å beskrive med få ord hvor viktig Fossumskolen var for meg. Fantastiske og oppriktige lærere som bryr seg – på ekte!»

- Sara

Tilrettelegging

Fossumskolen tar utgangspunkt i den enkeltes læremessige forutsetninger og tilpasser opplæringstilbudet deretter. Vi kartlegger skolehistorie og ferdigheter. I forberedelsene til videregående skole driver Fossumskolen rådgivning om valg av utdanningsprogram/linje. Elevene får hjelp til å innhente skolepapirer og å søke seg inn. Fossumskolen legger også til rette for at elevene kan gå opp til privatisteksamen.

De som bor på avdelingene i Spydeberg og som har begynt på videregående skole, får støtteundervisning fra Fossumskolen to kvelder i uken.

Beliggenhet

Fossumskolen er lokalisert på avdeling Gården og gir et tilbud til alle som bor på avdelingene i Spydeberg. Undervisningen ved avdelingene Solvold, Sørligard og Engskleiva foregår på avdelingene.