Fossum Ung

Indre Østfold, Viken, 12 - 18 år

Avdeling Fossum Ung består av fire enheter fordelt på lokasjoner i Indre Østfold kommune og Skiptvet kommune.

Avtalen med Bufdir om å etablere Fossum Ung kom i stand høsten 2021 som følge av et behov for flere behandlingsplasser for de yngste på små avdelinger.

Målgruppen i Fossum Ung er barn og ungdom i alderen 12-18 år som trenger særskilt individuell tilrettelegging i små fellesskap. Ungdommene har utfordringer med rus og samtidig adferd og kognitive og/eller psykiske helseutfordringer. Ungdommene som har behov for disse tjenestene trenger kvalitet i behandlingen og god omsorg.

Vi arbeider systematisk med kriminalitetsforebyggende arbeid, traumer og ulike helseutfordringer samtidig som vi gir rusbehandling. Arbeid med trygghet og relasjoner er også viktig i Fossum Ung.

Fossum Ung inngår foreløpig ikke i det ordinære familie-/pårørendeprogrammet til Fossumkollektivet. Her ivaretas oppfølgingen av familie og pårørende av avdelingens familieansvarlige, med nødvendig bistand av familieteamet ved behov.

Kasper Sølberg er avdelingsleder for Fossum Ung, tlf.: 934 97 686.

Den enkelte enhet har hver sin enhetsleder. Kontaktinformasjon til enhetene finnes på egne sider under.

Hos oss bor og behandles barn i alderen 15 – 18 år.

Adresse:

Bøler Gård, Karjolkroken 186, 1820 Spydeberg

Kontaktperson:

Charlotte Skui, enhetsleder Fossum Ung, enhet 1, tlf.: 976 34 924

Hos oss bor og behandles barn i alderen 15 – 18 år.

Adresse:

Kulaveien 34 og 36, 1820 Spydeberg

Kontaktperson:

Line Kveum, enhetsleder Fossum Ung, enhet 2, tlf.: 986 14 979

Hos oss bor og behandles barn i alderen 12 – 16 år.

Adresse::

Elgveien 12, 1816 Skiptvet

Kontaktperson:

Emina Khajieva, enhetsleder Fossum Ung, enhet 3, tlf.: 458 07 194

Hos oss bor og behandles barn i alderen 12 – 16 år.

Adresse::

Engskleiva 8, 1816 Skiptvet

Kontaktperson:

Nora Bækø, enhetsleder Fossum Ung, enhet 4, tlf.: 97989407