Brobyggeren

– en smidigere overgang

Den første tiden etter utskrivelse fra døgnbehandling er sårbar. Det er ofte da mange overdosedødsfall skjer. Hvordan kan man «bygge en bro» mellom behandlingssituasjonen og en mer selvstendig tilværelse?

Ettervernstilbudet fra kommunene, NAV og det øvrige hjelpeapparatet er sterkt varierende med hensyn til omfang og kvalitet. Med midler fra Helsedirektoratet fikk vi muligheten til å etablere Brobyggeren; et tilbakefallsforebyggende prosjekt som skal bidra til å gjøre overgangen fra behandling til selvstendig tilværelse smidigere.

«Brobyggeren har gitt meg muligheten til å vokse i mitt tempo, og det gir meg muligheten til et liv verdt å leve»

- Charlotte

Prosjektet

Brobyggeren har kapasitet på inntil 18 deltakere fordelt på flere lokasjoner. Det å skulle ut i egen leilighet helt alene kan for mange oppleves som utrygt. Vi har derfor troen på at en videreføring av en type kollektiv; dette er en kjent og trygg boform fra behandlingstilværelsen.

Det tilbys døgn-, dag- og enkeltaktiviteter i Brobyggeren. Innhold og lengde vurderes individuelt. Alle deltakere har egen plan med tiltak og mål som evalueres jevnlig. Deltakerne får hjelp, støtte og veiledning opp mot hjelpeapparatet, bistand til å søke utdanning eller arbeid, støtte opp mot ny bolig på etableringssted m.m.

«Brobyggeren er en trygghet som jeg er takknemlig for å være en del av. Det og møtes en gang i uken og reflektere med andre i samme situasjon er verdifullt for meg»

- Renate

Målgruppe

Vurdering av hvem som kan nyttiggjøre seg tilbudet gjøres i god tid før avslutning av døgnbehandling på Fossumkollektivet.

Prosjektet prioriterer de som anses som «gjengangere i systemet», og som ikke har lyktes i overgangen mellom behandling og etableringssted/hjemkommune tidligere. Alle deltakere må selv ha et oppriktig ønske om deltakelse i prosjektet. Deltakere overføres direkte – uten opphold – fra avdeling til prosjektet.