Avdeling Rud

Spydeberg, Østfold – 15-25 år

Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), og behandling etter barnevernloven for gutter/unge menn i alderen 15-25 år med rus- og atferdsvansker. Rud har 10 behandlingsplasser. Behandlingstiden er inntil ett år, med mulighet for forlengelse.

Behandlingen tilpasses individuelt gjennom et fasesystem. Økt ansvar, tillit og frihet reguleres bl.a. gjennom utviklingen i fasene. Den enkeltes utvikling og vekst blir gjennom dette lettere synlig for individet og for gruppa.

Avdelingen har en bredspektret gruppeterapeutisk tilnærming hvor trening, reseptiv musikkterapi og yoga brukes målrettet. Avdelingen preges av høy behandlingsfleksibilitet og miljøterapeutisk nærhet.

På avdelingen:

  • Unge og ansatte tar felles ansvar for den daglige driften av avdelingen.
  • Avdelingen praktiserer en fadderordning hvor en som har vært i behandling en stund fungerer som fadder for en ny.
  • Mange går på Fossumkollektivets egen skole med tilpasset, individuell opplæring.
  • Tilbud om deltakelse i drama og teater.
Kontaktinfo:

Bøler Gård
Karjolkroken 186
1820 Spydeberg
Tlf: 950 69 601

Kontaktpersoner:

Idunn Storrø
Enhetsleder Spydeberg-avdelingene
Tlf: 957 97 124

Liv Johansen
Avdelingsleder Rud
Tlf: 911 72 477

Kasper Dyrmose Sølberg
Nestleder Rud
Tlf: 934 97 686