Avdelingene

Stiftelsen Fossumkollektivet har lang erfaring med behandling av unge rusavhengige - den første avdelingen ble etablert allerede i 1983. I dag har vi 10 avdelinger i tre fylker; Viken,, Innlandet og Nordland.

Avdeling Gården, Spydeberg

16-25 år, kjønnsblandet, barnevern og TSB

Avdeling Rud, Spydeberg

16-25 år, gutteavdeling, barnevern og TSB

Avdeling Nedre Damvei, Spydeberg

18-25 år, kjønnsblandet, barnevern og TSB

Avdeling Primæren, Drøbak og Ås

18-30 år, kjønnsdelt behandling, TSB

Avdeling Solvold, Stange

16-25 år, jenteavdeling, barnevern og TSB (ROP)

Avdeling Sørligard, Hamar

16-25 år, gutteavdeling, barnevern og TSB (ROP)

Avdeling Engskleiva, Spydeberg

16-20 år, kjønnsblandet, barnevern

Avdeling Valnesfjord, Valnesfjord

18-30 år, kjønnsblandet behandling, TSB