Avdelingene

Fossumkollektivet har lang erfaring med behandling av unge rusavhengige - den første avdelingen ble etablert allerede i 1983. I dag har vi avdelinger i tre fylker; Viken, Innlandet og Nordland.

Avdeling Gården, Spydeberg

15-25 år, kjønnsblandet, barnevern og TSB

Avdeling Fossum Ung, Indre Østfold

12-18 år, barnevern, særlig små enheter, kjønnsblandet

Avdeling Rud, Spydeberg

15-25 år, gutteavdeling, barnevern og TSB

Avdeling Primæren, Drøbak og Ås

18-30 år, kjønnsdelt behandling, TSB

Avdeling Solvold, Stange

15-25 år, jenteavdeling, barnevern og TSB (ROP)

Avdeling Sørligard, Hamar

15-25 år, gutteavdeling, barnevern og TSB (ROP)

Avdeling Valnesfjord, Fauske

18-30 år, gutteavdeling, TSB