Håndtering av koronasituasjonen i Fossumkollektivet 

Som resten av Norge og verden, befinner vi i Fossumkollektivet oss i en krevende og uvanlig situasjon. Det er viktig for oss å formidle at vi internt foreløpig har god kontroll på denne situasjonen. Per i dag er ingen pasienter/ungdom smittet, men vi er forberedt på at dette raskt kan endre seg. Vi har utarbeidet solide beredskapsplaner, strenge smittevernsrutiner, gjort klar egne smitte-enheter, skaffet til veie smittevernutstyr, tilknyttet oss ekstravakter som raskt kan stille på jobb, og vi er godt forberedt på hvordan vi rent praktisk skal håndtere en situasjon hvor det viser seg at vi har smitte «på huset».

Fossumkollektivet driver inntak som vanlig, og kommer ikke – så langt vi evner å se fremover – til å skrive ut pasienter/ungdom som følge av koronavirus, smittefare eller personalmangel.

Behandlingshverdagen

Vi forsøker å opprettholde så normal rusbehandling og hverdag som mulig, men med justeringer og tilpasninger. Vi tillater ingen pårørende, samarbeidspartnere eller andre eksterne inn på avdelingene eller til administrasjonen, og mange skole- og fritidstilbud er som kjent stengt. Café Fossum, vår arbeidstreningsarena for unge i behandling, ble også stengt fra 13.3.20, men gjenåpnet 25.8.20.

Vi har forståelse for at denne isolasjonen kan oppleves krevende og by på frustrasjon hos de unge, men vi gjør vårt ytterste for å bevare motivasjon, håp og glede til tross for situasjonen. Avdelingene er kreative og optimistiske – de finner gode løsninger for den enkelte og gruppa hver eneste dag.

Pårørende

Vi skal ivareta de unge som best vi kan, og sørge for nødvendig helsehjelp.

Håper dere holder dere friske og at dere stoler på at vi ivaretar deres kjære som best vi kan! Har du som pårørende spørsmål knyttet til koronasituasjonen hos oss, kan Tor-Magne Bakke kontaktes på mail tor.magne.bakke@fossumkollektivet.no.

Fossumkollektivet er en ideell stiftelse som har drevet rusbehandling for unge siden 1983. Vi har 90 behandlingsplasser, ni behandlingsavdelinger og egen skoleavdeling.

Les mer om oss her.

Se Fossumfilmen

Klikk på personene og se deres opplevelse av behandlingen.

Card Back Card Front

Jonas

Ny i behandling.

Card Back Card Front

Rebecca

Et stykke inn i behandling.

Card Back Card Front

Hans

Snart fullført behandling.

Card Back Card Front

Helene

Rusfri.

Se hele dokumentaren fra Fossumkollektivet her