Avdeling Solvold

Stange, Innlandet – kvinner 16 - 25 år

Solvold tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), og behandling etter barnevernloven for jenter/unge kvinner i aldersgruppen 16-25 år med rus- og atferdsvansker. Behandlingstiden er inntil ett år, og avdelingen har åtte behandlingsplasser.

Avdelingen gir et spesielt behandlingstilbud for unge med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). De psykiske problemene kan blant annet være depresjon, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. Behandlingen følger ROP-retningslinjene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Solvold tilbyr gruppebehandling i små grupper – samtidig får den enkelte et individuelt tilpasset behandlingstilbud utfra kartlegging/utredning. Avdelingen har forsterket kompetanse innen psykisk helsevern.

På avdelingen:

  • Aktiv jobbing med rusavhengigheten - individuelt og i gruppe.
  • Jobbing med aggresjonskontroll hvor vi ser på aggresjon som et symptom og en mestringsstrategi.
  • Unge og ansatte har et felles ansvar for driften av avdelingen.
  • Mange går på Fossumskolen - individuell, tilpasset opplæring. Det gjøres forberedelser til videre skolegang og/eller søkes etter praksisplass i nærmiljøet.
  • Stort fokus på psykisk helse med omfattende kartlegging, utregning og oppfølging.
  • Fokus på kost, ernæring, friluftsliv og fysisk aktivitet satt i system inntil fire ganger i uken.
  • Hus og omgivelser ses som behandlingsfremmende elementer og preges av varme, ro og idyll beliggende i et åpent landlig landskap.
Kontaktinfo:

Jønsbergveien 514
2335 Stange
Tlf: 913 60 530
Tlf: 952 28 978

Kontaktpersoner:

Monica Johansen
Avdelingsleder Solvold
Tlf: 975 19 093
(08-16, kun hverdager)

May-Britt Wulff
Nestleder Solvold
Tlf: 69 83 31 64
Tlf: 975 03 810
(08-16, kun hverdager)