Avdeling Solvold

Stange, Innlandet – kvinner 15 - 25 år

Solvold tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), og behandling etter barnevernloven for jenter/unge kvinner i aldersgruppen 15-25 år. Det er en liten avdeling med åtte behandlingsplasser.

Avdelingen gir et spesielt behandlingstilbud for jenter med samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). De psykiske problemene kan blant annet være depresjon, angstlidelser, ADHD, personlighetsforstyrrelser og/eller spiseforstyrrelser. Behandlingen følger ROP-retningslinjene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Solvold tilbyr gruppebehandling. Samtidig får den enkelte et individuelt tilpasset behandlingstilbud utfra kartlegging/utredning. Avdelingen har forsterket kompetanse innen psykisk helsevern.

På avdelingen:

  • Aktiv jobbing med rusavhengigheten - individuelt og i gruppe.
  • Jobbing med aggresjonskontroll hvor vi ser på aggresjon som et symptom og en mestringsstrategi.
  • Unge og ansatte har et felles ansvar for driften av avdelingen.
  • Ungdommene på Solvold får et tilpasset skoletilbud i samarbeid med Innlandet fylke og lokal vgs. Det gjøres forberedelser til videre skolegang og/eller søkes etter praksisplass i nærmiljøet.
  • Stort fokus på tilbakeføring til kommunen mot slutten av behandlingstiden
  • Stort fokus på psykisk helse med omfattende kartlegging, utredning og oppfølging.
  • Fokus på kost, ernæring, friluftsliv og fysisk aktivitet satt i system inntil fire ganger i uken.
  • Hus og omgivelser ses som behandlingsfremmende elementer og preges av varme, ro og idyll beliggende i et åpent landlig landskap.
Kontaktinfo:

Jønsbergveien 514
2335 Stange
Tlf: 913 60 530
Tlf: 952 28 978

Kontaktpersoner:

Monica Johansen
Avdelingsleder Solvold
Tlf: 975 19 093
(08-16, kun hverdager)

May-Britt Wulff
Nestleder Solvold
Tlf: 69 83 31 64
Tlf: 975 03 810
(08-16, kun hverdager)