Primæren-avdelingene

Drøbak og Ås, Viken, 18 - 30 år

Primæren-avdelingene tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for rusavhengige i alderen 18-30 år i inntil ett år.

Primæren-avdelingene har til sammen inntil 18 behandlingsplasser. Menn og kvinner behandles i hver sin avdeling. Vi kaller avdelingene JentePrimæren og GuttePrimæren.

Avdelingen jobber aktivt med å skape et inkluderende behandlingsfellesskap preget av varme, ivaretakelse og tilpasset ansvar.

«Jeg føler en indre ro, uten bruk av rusmidler, noe som har vært helt uaktuelt for meg før»

Sagt om reseptiv lydterapi av pasient på Primæren

På avdelingene:

  • Gruppeterapi - høy intensitet og hyppighet – daglige grupper med varierende temaer. Prosessgrupper, psykoedukative grupper, mestringsgrupper osv.
  • Avdelingen benytter seg systematisk (ukentlig) av selvhjelpsgrupper (AA og NA)
  • Trinnjobbing - handler om å innrømme overfor seg selv at man har et problem, be om, og være villig til, å ta imot, hjelp, samt se de konsekvenser livsstilen har medført. Ta nødvendig ansvar for eget liv. Det overordnede målet er å oppleve god livskvalitet uten rusmidler.
  •  Mindfulness - en form for meditasjon (oppmerksomt nærvær). Benyttes blant annet for å redusere stress, angst og depresjon.
  • ACT (Acceptance and commitment therapy) - handler om å leve et mer meningsfullt liv gjennom å forandre eget forhold til tanker, minner, kroppslige fornemmelser og følelser, og å søke handlinger i tråd med egne verdier.
  • Reseptiv lydterapi - en form for musikkterapi og et relativt nytt behandlingsinnslag hos oss. Behandlingen skjer vanligvis i gruppe. Deltakerne ligger på yogamatter og lytter til ulike ur-instrumenter som påvirker kropp og sinn på flere plan.
Kontaktinfo:

Jenteprimæren
Teipaveien 32, 1440 Drøbak
Tlf: 91 16 72 22

Gutteprimæren
Osloveien 180, 1430 Ås
Tlf: 94 16 42 92

Kontaktpersoner:

Siv Høihilder Heiene
Avdelingsleder Primæren-avdelingene
Tlf: 90 85 91 79

Marianne Brox
Nestleder Jenteprimæren
Tlf: 977 21 974

Francisco Labbé-García
Nestleder Gutteprimæren
Tlf: 474 55 197