Kriminalitetsforebygging

- et viktig tilbud

Kriminalitetsforebygging

- et viktig tilbud

Mange som kommer til Fossumkollektivet har utviklet en kriminell livsstil. Ingen er født kriminelle. I utviklingen av en kriminell livsstil lærer vi oss å tenke kriminelt, vi utvikler kriminelle tankemønstre. Å skulle bli rusfri uten å endre de kriminelle handlingsmønstrene, er å gi seg selv dårligere odds. Nettopp av den grunn inngår kriminalitetsforebyggende arbeid som en del av behandlingen i Fossumkollektivet – for de det er relevant for. Med hjelp og støtte av gruppa, samt profesjonelle, erfarne terapeuter, er målet å forebygge tilbakefall til rus og kriminalitet for den enkelte.

«Jeg fikk innsikt i mine måter å tenke på som jeg ikke var klar over. Det gikk opp for meg at jeg på en måte hadde lurt meg selv i mange år»

- Sara

Kribe

De som har behov for det, får mulighet til deltakelse i Fossumkollektivets Kribe-tilbud.

Via Kribe lærer vi – veldig kort fortalt – om hva som får oss til å begå kriminelle handlinger (drivkrefter) og hvordan vi rettferdiggjør eller fraskriver oss ansvaret  (tankemønstre). Vi lærer at vi har et valg og at alle valg gir konsekvenser – positive eller negative.

Vi jobber med å forstå sammenhengen mellom drivkrefter, tanker, valg, handling og konsekvenser. Vi jobber med å bearbeide egne kriminelle handlinger, og snakker om hvordan de kriminelle handlingene vi har begått eller blitt utsatt for kan ha påvirket oss selv og omgivelsene våre.

Vi jobber også med risikosituasjoner for tilbakefall til rus og kriminalitet. Et viktig fokus i Kribe er økt innsikt og forståelse i hvordan vi kan handle annerledes i fremtiden.

Etter å ha deltatt i Kribe-tilbudet vil deltakerne blant annet sitte igjen med økt kunnskap om, og forståelse av, egne kriminelle tankemønstre og hvordan en selv kan endre den kriminelle livsstilen. Kribe lærer oss hvordan vi  lettere identifiserer potensielle risikosituasjoner som kan gjøre at vi begår ny kriminalitet – og hvordan vi kan unngå disse situasjonene eller at situasjonene ikke ender med kriminell atferd.

Kribe gir deltakerne mulighet til å skape aksept for egen fortid og håp for en bedre framtid. Det er svært viktig for mange, og kan være helt avgjørende for andre, for om de klarer å opprettholde et rusfritt liv.