Kriminalitetsforebygging

- et unikt krimprogram

Kriminalitets-forebygging

- et unikt krimprogram

Mange som kommer til Fossumkollektivet har utviklet en kriminell livsstil. Ingen er født kriminelle. I utviklingen av en kriminell livsstil lærer vi oss å tenke kriminelt, vi utvikler kriminelle tankemønstre. Å bli rusfri uten å endre de kriminelle handlingsmønstrene, er å gi seg selv dårligere odds. Endring av kriminelle tankemønstre er derfor viktig for å forebygge tilbakefall til rus og kriminalitet.

Nettopp av den grunn inngår kriminalitetsarbeid som en del av behandlingen i Fossumkollektivet. I løpet av behandlingsforløpet fokuserer vi mye på det kriminelle livet mange har levd. Vi har et helt team som er utdannet og sertifiserte i å jobbe med kriminalitet som livsstil.

«Jeg fikk innsikt i mine måter å tenke på som jeg ikke var klar over. Det gikk opp for meg at jeg på en måte hadde lurt meg selv i mange år»

- Sara

Krimprogrammet

De som har behov for det, får tilbud om deltakelse i et unikt og anerkjent krimprogram. Mer informasjon om programmet finnes på: www.pedagogkonsult.se og www.stiftkrim.se Vi kartlegger deg gjennom det vi kaller PIKT-test (Psykologisk Invertering av Kriminelle Tankemønstre). Via 80 spørsmål belyser testen ulike faktorer rundt holdninger til kriminalitet gjennom et kriminelt tankemønster. Resultatet av testen danner grunnlaget for hvem som blir invitert med på krimuke.

I løpet av krimuken lærer vi – veldig kort fortalt – om hva som får oss til å begå kriminelle handlinger (drivkrefter) og hvordan vi fraskriver oss ansvaret  (tankemønstre). Vi lærer at vi har et valg og at alle valg gir konsekvenser – positivt eller negativt.

Vi jobber med å forstå sammenhengen mellom drivkrefter, tanker, valg, handling og konsekvenser. Vi jobber med å bearbeide egne kriminelle handlinger og snakker om hvordan de kriminelle handlingene kan ha påvirket oss selv og omgivelsene. Vi jobber også med risikosituasjoner for tilbakefall til rus og kriminalitet. Et viktig fokus i krimprogrammet er økt innsikt og forståelse i hvordan vi kan handle annerledes i fremtiden.

Etter krimuken vil deltakerne blant annet sitte igjen med økt kunnskap om, og forståelse av, egne kriminelle tankemønstre og hvordan man kan endre den kriminelle livsstilen. Krimprogrammet gjør også at man lettere klarer å identifisere potensielle risikosituasjoner for å begå ny kriminalitet. Krimprogrammet gir derfor deltakerne mulighet til å skape aksept for egen fortid og håp for en bedre framtid.