Inntak

Alle som kommer til behandling hos Fossumkollektivet har rusrelaterte problemer/avhengighet, eller
samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). Vi behandler barn og unge menn og kvinner fra
hele landet, i alderen 12 – 30 år, med ulik tilleggsproblematikk.

Vi tilbyr gruppebehandling med tilrettelagt individuell behandling i et fellesskap med andre pasienter og
ansatte. Det er nødvendig å kunne bo og motta behandling sammen med andre. Behandlingshjemmel
finnes i Lov om barnevern §§ 6-2 og 6-1 og i Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1a – jfr. Lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-4, samt straffegjennomføringslovens § 12.

Hvordan få behandlingsplass hos oss?

Du kan ta kontakt med din saksbehandler eller ruskonsulent, DPS, fastlege eller psykolog. De skriver
en henvisning til en vurderingsenhet slik at din henvisning blir vurdert og du kan få innvilget rett til
døgnbehandling. Søker du inn gjennom din saksbehandler i barnevernet, sender de en henvisning til
Bufetat, som igjen tar kontakt med vårt inntaksteam.
Inntaksteamet i Fossumkollektivet vil så ta kontakt med deg og din henviser for å vurdere hvilken
avdeling du best kan nyttiggjøre din behandling på, og når vi kan tilby deg behandlingsplass.

Vi har avtaler med flere regionale Helseforetak og Bufdir om behandlingsplasser.

Forløpskoordinator ved inntak til Fossumkollektivet er Mariann Renshus, tlf. 916 76 296.

Send inntak en e-post
Kontaktinformasjon | Tlf. 69 83 31 15