Avdeling Gården

Spydeberg, Viken, 15 - 25 år

Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og behandling etter barnevernloven for unge i alderen 15 – 25 år. Gården har inntil 19 behandlingsplasser, fordelt på flere hus og treningsleiligheter. Dette er en kjønnsblandet avdeling.

Behandlingen har et stort fokus på aktivitet og miljøterapi, mestring og fellesskap. Gruppa er sentral i behandlingsprogrammet på Gården. Behandlingen tilpasses samtidig individuelt gjennom hele behandlingsforløpet og via et fasesystem. Den enkeltes måloppnåelse og vekst blir gjennom fasesystemet lettere synlig.

Barnevernsplasseringer: Det vurderes individuell tilrettelegging i små fellesskap (inntil 4 ungdommer) for de som har behov for det.

Gården ligger idyllisk og landlig til. Den består av flere bygg, fotballbane, et stort tun og jorder. Det legges vekt på at også omgivelsene har betydning for behandlingen.

På avdelingen:

  • Mange går på Fossumkollektivets egen skole med tilpasset, individuell opplæring (se egen side, Fossumskolen).
  • Tilbud om deltakelse i drama og teater. Hver høst settes det opp en teaterforestilling hvor pårørende får mulighet til å komme.
  • Tilbud om arbeidspraksis hos Cafe Fossum og andre lokale bedrifter.
  • Unge og ansatte tar felles ansvar for den daglige driften av avdelingen.
  • Avdelingen praktiserer fadderordning hvor en som har vært i behandling en stund fungerer som fadder for en ny.
Kontaktinfo:

Høgda 40
1820 Spydeberg
Tlf: 69833120

Kontaktpersoner:

Geir Andersen
Avdelingsleder Gården
Tlf: 94028660

Tina Stubberud
Nestleder Gården
Tlf: 90858073

Oda Løbach Jørgensen
Nestleder Lille Gården, Grinibakken
Tlf: 45700171