Avdeling Gården

Spydeberg, Viken, 16 - 25 år

Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), og behandling etter barnevernloven for unge i alderen 16 – 25 år med rus- og atferdsvansker. Avdelingen har inntil 18 behandlingsplasser og er kjønnsblandet. Behandlingstiden er inntil ett år, med mulighet for forlengelse.

Behandlingen har et stort fokus på aktivitet og miljøterapi, mestring og fellesskap. Gruppa er sentral i behandlingsprogrammet på Gården.

Gården ligger idyllisk og landlig til. Den består av flere koselige bygg, fotballbane, et stort tun og jorder . Det legges vekt på at også omgivelsene har betydning for behandlingen.

Behandlingen tilpasses individuelt og gjennom et fasesystem. Den enkeltes måloppnåelse og vekst blir gjennom fasesystemet lettere synlig for individet og for gruppa.

På avdelingen:

  • Unge og ansatte tar felles ansvar for den daglige driften av avdelingen.
  • Avdelingen praktiserer fadderordning hvor en som har vært i behandling en stund fungerer som fadder for en ny.
  • Gården har «kollektivråd» hvor saker behandles av to ungdommer og en ansatt.
  • Mange går på Fossumkollektivets egen skole med tilpasset, individuell opplæring.
  • Tilbud om deltakelse i drama og teater.
  • Gården har hester på avdelingen. Bruk av dyr i behandlingen kan bidra positivt på en rekke områder, blant annet kan de være kontaktskapere den første tiden, skape trivsel, gi opptrening av ferdigheter som omsorg, ansvar og tillit.
Kontaktinfo:

Høgda 40
1820 Spydeberg
Tlf: 69833120

Kontaktpersoner:

Idunn Storrø
Enhetsleder Spydeberg-avdelingene
Tlf: 957 97 124

Geir Andersen

Avdelingsleder Gården
Tlf: 94028660

Tina Stubberud
Nestleder Gården
Tlf: 908 58 073