Kontaktpersoner administrasjonen


Send oss en e-post
Til Administrasjonen
Send Mona Spakmo en e-post
Daglig leder
Send Hege Bergersen en e-post
Administrativ leder
Send Mariann Renshus en e-post
Leder inntak
Send Lars Lian en e-post
Faglig leder
Send Elin Rognerud Hansen en e-post
Kommunikasjonsrådgiver
Send Line Holm en e-post
Personalrådgiver
Send Rune Sundt en e-post
Opplæringskonsulent

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Stasjonsgata 30,
1820 Spydeberg

Telefon

69 83 31 00

Inntaksteamet telefon

69 83 31 15

Postadresse

Stiftelsen Fossumkollektivet
Postboks 173, 1804 Spydeberg.
Post til avdelingene sendes også hit, men merkes med avdeling og mottaker.