Målgruppe

Alle som kommer til behandling hos Fossumkollektivet har rusrelaterte problemer/avhengighet, eller samtidig rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP). Vi behandler menn og kvinner i alderen 15-30 år fra hele landet med ulik tilleggsproblematikk.

Vi tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre, og det er nødvendig å kunne nyttiggjøre seg gruppebehandling.

Behandlingshjemmel finnes i Lov om barneverntjenester §§ 4-24 2. ledd, 4.25 og 4.26, og i Lov om spesialisthelsetjenester § 2-1a – jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 10-4, samt straffegjennomføringslovens § 12.