Inntaksprosess -hvordan få plass hos oss?

Har du, eller noen du kjenner, behov for rusbehandling?
Du kan ta kontakt med din saksbehandler eller ruskonsulent, DPS, fastlege eller psykolog. De skriver en henvisning til en vurderingsenhet slik at du blir vurdert og får rett til behandling.

Inntaksteamet i Fossumkollektivet vil så ta kontakt med deg og din henviser for å vurdere hvilken avdeling du best kan nyttiggjøre din behandling på, og når vi kan tilby deg behandlingsplass.

Vi har avtaler med flere regionale Helseforetak og Bufdir om behandlingsplasser, og avdelingene hos oss er tilpasset ulike behandlingsbehov.