FACEBOOK

Facebook Posts

Gjengen i "Brobyggeren" #ettervern har hatt en gestaltterapeutisk helg på fjellet👍De har hatt fokus på tilstedeværelse i nuet og å øke bevisstheten/oppmerksomheten gjennom læring via lek, utforskning, ærlighet og åpenhet. ... See MoreSee Less

«Jeg kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene»

Derfor hjelper vi deg gjennom rusbehandlingen og på veien mot et rusfritt liv.

Vårt mål er at du skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler.

FAGPERSON

Fossumkollektivet ser i utgangspunktet på misbruket som en innlært atferd, men med en forståelse av at denne atferden kan gå over i en avhengighetstilstand.

Rusen og misbruket utvikler da sin egen dynamikk, basert på et følelsesmessig forhold.

En slik tilstand ser vi på som livslang og tar spesielt hensyn til dette i Fossumkollektivets behandlingsprogram.

Om oss

Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge mennesker med rusmiddelavhengighet som ble etablert i 1983.

 Vi har gjennom årene utviklet en spesiell behandlingskompetanse i forhold til yngre rusmiddelmisbrukere.

Sentrale elementer er;

Gruppeterapi i små grupper med individuelt fokus.

Mulighet for kjønnsspesifikk behandling.

Rekruttering fra hele landet.

Medleverskap, som innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet 24 timer i døgnet.

Mangfold og fleksibilitet, noe som gjør at vi har mulighet for å spille på flere avdelinger med differensiert innhold og bredt behandlingstilbud.

Familiearbeid, kriminalitetsprogram og egen skole.

Følg oss på facebook, instagram og twitter