FACEBOOK

Facebook Posts

1 day ago

Stiftelsen Fossumkollektivet

Hold av 28.august fra kl.10-14, møt opp på Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo👍

Velferdsetaten
– Hvis du har klart å komme deg ut at et rusmisbruk, kan du klare nesten hva som helst. Du må finne alt du har av mot og styrke inni deg selv, uansett hvor mange hjelpere du har, for å ta det neste store steget inn i en vanlig hverdag med jobb og forpliktelser, sier psykolog, forfatter, spaltist Peder Kjøs.

Du kan møte Peder på Fyll dagene 2018-messen vår 28. august. I tillegg til å samarbeide med oss om jobb- og fritidsaktivitetsmessen for de som har sluttet med rus, er han spaltist i VG+ og VG Helg og i programmet "Jeg Mot Meg" på NRK Livsstil.

Kom på Fyll dagene for å bli motivert til å ta de første skrittene mot en mer meningsfylt hverdag. Få inspirasjon, lær om tilbudene og møt andre i din situasjon.
... See MoreSee Less

«Jeg kan gjøre det, men jeg kan ikke gjøre det alene»

Vårt mål er at du skal bli i stand til å leve et selvstendig og meningsfylt liv uten avhengighet til rusmidler.

FAGPERSON

Fossumkollektivet ser i utgangspunktet på misbruket som en innlært atferd, men med en forståelse av at denne atferden kan gå over i en avhengighetstilstand.

Rusen og misbruket utvikler da sin egen dynamikk, basert på et følelsesmessig forhold.

En slik tilstand ser vi på som livslang og tar spesielt hensyn til dette i Fossumkollektivets behandlingsprogram.

Om oss

Stiftelsen Fossumkollektivet er et bo- og behandlingstilbud for unge mennesker med rusmiddelavhengighet som ble etablert i 1983.

 Vi har gjennom årene utviklet en spesiell behandlingskompetanse i forhold til yngre rusmiddelmisbrukere.

Sentrale elementer er;

Gruppeterapi i små grupper med individuelt fokus.

Mulighet for kjønnsspesifikk behandling.

Rekruttering fra hele landet.

Medleverskap, som innebærer at miljøterapeutene lever og bor i kollektivet 24 timer i døgnet.

Mangfold og fleksibilitet, noe som gjør at vi har mulighet for å spille på flere avdelinger med differensiert innhold og bredt behandlingstilbud.

Familiearbeid, kriminalitetsprogram og egen skole.

Følg oss på facebook, instagram og twitter