Avdeling Nedre Damvei

Spydeberg, Viken, 18 - 25 år

Avdelingen tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) og behandling etter barnevernloven for unge i alderen 18-25 år med rus- og atferdsvansker. Avdelingen er kjønnsblandet og har inntil 20 behandlingsplasser – fordelt på to store eneboliger og et vesentlig antall leiligheter i nærområdet.

I Nedre Damvei fortsetter behandlingen som er påbegynt ved avdelingen vedkomne mottok sin primærbehandling, men denne fasen av behandlingen har fokus på å mestre eget rusfritt liv i samfunnet. Selvstendighet, ansvar, etablering av gode relasjoner, økonomiplanlegging, arbeidspraksis og generell forberedelse på livet etter behandling, står i fokus. Ved interesse er det for eksempel mulig å ha praksisplass på Cafe Fossum som en del av behandlingen i Nedre Damvei. Les mer om Cafe Fossum på egne sider.

I eneboligene – som oftest er kjønnsdelte – bor 5-6 unge sammen, og det er alltid ansatte tilstede eller tilgjengelig i boligen. I den aller siste del av behandlingen, kan man bo i en av Fossumkollektivets trenings-/overgangsleiligheter i nærmiljøet. Her bor man alene, men det er tilgang på ansatte døgnet rundt ved behov.

Langsiktige målsettinger:

  • Et godt liv med totalavhold fra rusmidler
  • Mestring av eget liv i samspill med andre
  • Ordnet sosialt nettverk
  • Ordnet utdannings- /arbeidssituasjon
Kontaktinfo:

Nedre Damvei 38
1820 Spydeberg
Tlf: 69 83 31 50

Kontaktpersoner:

Idunn Storrø
Enhetsleder Spydeberg-avdelingene
Tlf: 957 97 124

Cathrine Christiansen
Avdelingsleder Nedre Damvei
Tlf: 976 25 922