Avdeling Engskleiva

Spydeberg, Viken, 16 - 25 år

Engskleiva har et spisset tilbud til unge med behov for rusbehandling i særlig liten gruppe på tre-fem personer. Avdelingen tilbyr rusbehandling etter barnevernloven til unge kvinner og menn med rus- og atferdsvansker i aldersgruppen 16-25 år, med hovedvekt på 16-20 år.

Tilbudet på Engskleiva er særlig individuelt tilpasset. Traumesensitiv tilnærming, personalets kompetanse, det fysiske miljøet, rammene, strukturen og kontinuiteten, er spesielt tilpasset målgruppen som vi har lang erfaring med. Kognisjonsvansker hos de unge har ofte utviklet seg som følge av omsorgssvikt, vold og/eller traumer, og det er viktig å skape et så trygt og forutsigbart miljø som mulig for de som kommer i behandling på Engskleiva.

På avdelingen:

  • Særlig tilrettelagt gruppeterapi med varierende tema i små grupper.
  • Tett individuell oppfølging.
  • Fossumskolen - tilpasset skole med individuell opplæring. Vi jobber også for å gjenoppbygge en god relasjon til skole og med å finne motivasjon og ressurser.
  • Kreativ utfoldelse - skapende aktiviteter kan gi mestringsfølelse og fungere positivt som et ledd i behandlingen. Aktivitetene kan ha stor verdi i seg selv, samt bidra til at de unge gjør erfaringer som kan være nyttige i behandlingsprosessen.
Kontaktinfo:

Kulaveien 29 og 30
1821 Spydeberg
Tlf: 940 01 307

Kontaktpersoner:

Line Kveum
Avdelingsleder Engskleiva
Tlf: 986 14 979